Valomainosten ympäristöystävällisyys

Ympäristöasiat ovat tänä päivänä erittäin tärkeitä ottaa huomioon kun toteutetaan sähköisiä laitteita. Sähkönkulutuksen hallinta sekä joissakin tuotteissa käytetyt ongelmajätteet ovat valomainosalalla suurimpia haasteita. Näihin ongelmiin ratkaisu on nykyaikainen led-tekniikka, joka vähentää useissa mainostyypeissä energian kulutuksen jopa kolmannekseen entisestä. Led-tekniikka mahdollistaa usein myös mainosten valmistuksen ilman ongelmajätteitä. Erityisen paljon energiaa säästää teholedvalaistus jopa verraten pienempitehoisiin ledeihin, ja sitä pyrimmekin soveltamaan kaikkiin mahdollisiin mainosrakenteisiin.

Otamme jo suunnitteluvaiheessa huomioon mahdollisimman vähäisen energiankulutuksen ja ongelmajätemateriaalin käytön. Neonpoint Oy:n sertifioitu laatujärjestelmä edellyttää meiltä kaikkien ympäristömääräysten tuntemusta. Ympäristöystävällisiä toimintatapoja painotamme kaikissa henkilöstön koulutuksissa sekä ohjeistuksissa.

Kaikkien purkamiemme laitteiden asianmukaisen hävittämisen takaa yhteistyösopimuksemme Kuusankoski Oy:n kanssa. Hävittäminen tapahtuu heidän ympäristösertifikaattinsa mukaisesti.
 
Kuulumme:
  • SELT ry:hyn joka on sähkö- ja elektroniikkaromun keräystä, kierrätystä ja uudelleenkäyttöä varten perustettu tuottajayhteisö.
  • PYR:iin pakkausalan ympäristörekisteriin, joka vaatii raportoinnin kaikesta käytetystä pakkausmateriaalista ja niiden uusiokäytöstä.